سایت رژیم درمانی آرا دایت

لورم ا

m
دریافت برنامه ورزشی

Oops...
No slides found, please add at least one Slide Template to the choosen language.
539835

دکتر آزاده نصرت پور را بیشتر بشناسید!

خانم دکتر نصرت پور فارغ التحصیل دکتری فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و مدیر عامل موسسه تخصصی علوم ورزشی آرا می باشند.

ایشان مدرس دروس تغذیه ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، اناتومی، بیوشیمی، اسیب شناسی در دانشگاه بوده و بعنوان مربی فیتنس، ای ام اس و پیلاتس و تمرینات فانکشنال فعالیت دارند.

بیش از شش سال بعنوان پیکر سنج با موسسه بین المللی ایساک همکاری داشته و مجری تست های استعدادیابی ورزشی و پیکر سنجی می باشند. آخرین متد ارائه رژیم غذایی دنیا توسط ایشان در موسسه آرا انجام می شود.

539835

دکتر آزاده نصرت پور را بیشتر بشناسید!

خانم دکتر نصرت پور فارغ التحصیل دکتری فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و مدیر عامل موسسه تخصصی علوم ورزشی آرا می باشند.

ایشان مدرس دروس تغذیه ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، اناتومی، بیوشیمی، اسیب شناسی در دانشگاه بوده و بعنوان مربی فیتنس، ای ام اس و پیلاتس و تمرینات فانکشنال فعالیت دارند.

بیش از شش سال بعنوان پیکر سنج با موسسه بین المللی ایساک همکاری داشته و مجری تست های استعدادیابی ورزشی و پیکر سنجی می باشند. آخرین متد ارائه رژیم غذایی دنیا توسط ایشان در موسسه آرا انجام می شود.

تجـربه مشتریـان مـا

محمد مازندرانی

محمد مازندرانی

وزن کـنـونـی :

مدت زمان رژیم :

۱۰- کیلوگرم

۵۵ کیلوکرم

۳ ماه

فرم خبرنامه پیامکی

آخـرین اخـبار سـایت

محمد مازندرانی

محمد مازندرانی

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

محمد مازندرانی

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

محمد مازندرانی

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

محمد مازندرانی

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

رژیم بارداری

رژیم بارداری

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

رژیم بارداری

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

رژیم بارداری

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

رژیم بارداری

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

تغذیه نظامی ENTERTAINMENT American Football
All Upcoming Games Highlighted
Jason McElwaine September 5, 2018
Whats Happening in the Corporate World JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 The Pillars of a Captivating Web Design DESIGN Jason McElwaine September 5, 2018 Top Holiday Resorts of 2018 TRAVEL Jason McElwaine September 5, 2018
افزایش وزن ENTERTAINMENT Cyberpunk 2077 — the role-playing game of the dark future Jason McElwaine September 5, 2018 Hate Being Stuck in Traffic Everyday? JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 Your Favorite Artist Live on Stage Near You CULTURE Jason McElwaine September 5, 2018 حفظ وزن

حفظ وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

حفظ وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

حفظ وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

حفظ وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

کاهش وزن

کاهش وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

کاهش وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

کاهش وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

کاهش وزن

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

رژیم ورزشکاران ENTERTAINMENT American Football
All Upcoming Games Highlighted
Jason McElwaine September 5, 2018
Whats Happening in the Corporate World JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 The Pillars of a Captivating Web Design DESIGN Jason McElwaine September 5, 2018 Top Holiday Resorts of 2018 TRAVEL Jason McElwaine September 5, 2018
رژیم بارداری ENTERTAINMENT Cyberpunk 2077 — the role-playing game of the dark future Jason McElwaine September 5, 2018 Hate Being Stuck in Traffic Everyday? JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 Your Favorite Artist Live on Stage Near You CULTURE Jason McElwaine September 5, 2018 رژیم معمولی (پایه)

رژیم معمولی (پایه)

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

رژیم معمولی (پایه)

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

رژیم معمولی (پایه)

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

رژیم معمولی (پایه)

تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

باشگاه ورزشی آرافیت

باشگاه ورزشی آرافیت

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

باشگاه ورزشی آرافیت

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

باشگاه ورزشی آرافیت

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

باشگاه ورزشی آرافیت

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

Everytings Nice ENTERTAINMENT American Football
All Upcoming Games Highlighted
Jason McElwaine September 5, 2018
Whats Happening in the Corporate World JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 The Pillars of a Captivating Web Design DESIGN Jason McElwaine September 5, 2018 Top Holiday Resorts of 2018 TRAVEL Jason McElwaine September 5, 2018
Breakfast At Hotel ENTERTAINMENT Cyberpunk 2077 — the role-playing game of the dark future Jason McElwaine September 5, 2018 Hate Being Stuck in Traffic Everyday? JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 Your Favorite Artist Live on Stage Near You CULTURE Jason McElwaine September 5, 2018 Fairytale Fruit

Fairytale Fruit

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Fairytale Fruit

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Fairytale Fruit

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Fairytale Fruit

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Jump For Juice

Jump For Juice

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Jump For Juice

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Jump For Juice

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Jump For Juice

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Sweet Dreams ENTERTAINMENT American Football
All Upcoming Games Highlighted
Jason McElwaine September 5, 2018
Whats Happening in the Corporate World JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 The Pillars of a Captivating Web Design DESIGN Jason McElwaine September 5, 2018 Top Holiday Resorts of 2018 TRAVEL Jason McElwaine September 5, 2018
Drinking Healthy And Fruity ENTERTAINMENT Cyberpunk 2077 — the role-playing game of the dark future Jason McElwaine September 5, 2018 Hate Being Stuck in Traffic Everyday? JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 Your Favorite Artist Live on Stage Near You CULTURE Jason McElwaine September 5, 2018 Breakfast For A Champion

Breakfast For A Champion

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

Breakfast For A Champion

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

Breakfast For A Champion

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

Breakfast For A Champion

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

The Smoothie Fairy

The Smoothie Fairy

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

The Smoothie Fairy

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

The Smoothie Fairy

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

The Smoothie Fairy

تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

Pink Snack Ready To Go ENTERTAINMENT American Football
All Upcoming Games Highlighted
Jason McElwaine September 5, 2018
Whats Happening in the Corporate World JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 The Pillars of a Captivating Web Design DESIGN Jason McElwaine September 5, 2018 Top Holiday Resorts of 2018 TRAVEL Jason McElwaine September 5, 2018
Many common terms for seeds and fruit do not  correspond to the botanical classifications. ENTERTAINMENT Cyberpunk 2077 — the role-playing game of the dark future Jason McElwaine September 5, 2018 Hate Being Stuck in Traffic Everyday? JOB & CAREER Jason McElwaine September 5, 2018 Your Favorite Artist Live on Stage Near You CULTURE Jason McElwaine September 5, 2018 Around the world in search of food

Around the world in search of food

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

Around the world in search of food

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

Around the world in search of food

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

Around the world in search of food

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

ایـنستـاگـرام آرادایـت

Oops...
Error: _makeOAuthCall() - cURL error: Operation timed out after 90001 milliseconds with 0 bytes received