لیست متد های ورزشی

پکیج ۵ (۳۰۰،۰۰۰ تومان) پکیج ۵ (۳۰۰،۰۰۰ تومان) ماهانه ۳۰۰۰۰۰ تومان ثبت وقت اسکن سه بعدی : ۲۰۰،۰۰۰ تومان
برنامه غذایی : ۱۰۰،۰۰۰ تومان
پکیج ۴ (۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان) پکیج ۴ (۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان) ۱۰ جلسه ای ۲۰۰۰۰۰۰ تومان ثبت وقت فیتنس(قیمت برای هر ده جلسه)
اصلاحی
ورزشی
پکیج ۳ (۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان) پکیج ۳ (۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان) ۱۰ جلسه ای ۲۰۰۰۰۰۰ تومان ثبت وقت اریال هموک(قیمت برای هر ده جلسه)
قدرتی / استقامتی
انعطاف پذیری
تخفیف ۵۰%
پکیج ۲ (۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان) پکیج ۲ (۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان) ۱۰ جلسه ای ۲۰۰۰۰۰۰ تومان ثبت وقت پیلاتس ماشین(قیمت برای هر ده جلسه)
انعطاف پذیری
کات کردن بدن
پکیج ۱ (۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان) پکیج ۱ (۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان) ۱۰ جلسه ای ۲۵۰۰۰۰۰ تومان ثبت وقت EMS (قیمت برای هر ده جلسه)
چربی سوزی
عضله سازی
اصلاحی